internetofthings (iot) คือ

Internet of things ( IOT ) คือ

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT บางครั้งก็เรียกว่า Internet of Everything หรือ อินเทอร์เน็ตของทุกอย่าง)
เป็นเครือข่ายของวัตถุทางกายภาพหรือ “สิ่ง” ที่ฝังกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ซอฟแวร์เซ็นเซอร์
และการเชื่อมต่อเพื่อเปิดใช้งานเพื่อให้บรรลุมูลค่าที่เพิ่มขึ้น และการบริการโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มี
ผู้ผลิตผู้ประกอบการและ  หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานของการโทรคมนาคมระหว่างประเทศด้วยความคิดริเริ่มมาตรฐานเป็นแบบ สากล.  internet of things ( iot ) เชื่อมต่อทั้งจากระยะใกล้ และจากระยะไกลโดยบุคคลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ในความหมายของ ตารางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นที่อยู่ในสถานที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น.
สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนที่สามารถระบุตัวผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ฝังตัว
และสามารถ ที่จะทำงานร่วมกันภายในโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่

ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า ในปี 2020 ว่า Internet of things หรือ IoT
จะมีอุปรกรณ์ที่เชื่อมต่อมากกว่า  50000000000 ชิ้น
คำว่า “internet fo things (IOT) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง” ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากผู้ประกอบการ
ชาวอังกฤษเควินแอชตันในปี 1999 โดยปกติ internet of thins ( IOT ) คาดว่าจะมีการเชื่อมต่อขั้นสูงของอุปกรณ์ระบบและบริการที่นอกเหนือไปจากการสื่อสาร จากอุปกร์ไปสู่ อุปกรณ์ หรือ machin to-machine (M2M) และครอบคลุม ความหลากหลายโปรโตคอลและการใช้งาน.  การเชื่อมต่อของอุปกรณ์ฝังตัวเหล่านี้  ที่คาดว่าจะนำในระบบอัตโนมัติในเกือบทุกสาขาขณะเดียวกันก็ช่วยให้การใช้งานขั้นสูงเช่น smart grid ,  และ ขยายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เช่นเมืองสมาร์ท.  สิ่งที่ใน Internet of things ( IoT ) สามารถอ้างถึงความหลากหลายของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นการปลูกถ่ายหัวใจการตรวจสอบ transponders Biochip ในสัตว์เลี้ยงในฟาร์มหอยไฟฟ้าในน่านน้ำชายฝั่งทะเล  รถยนต์ที่มีในตัวเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์การดำเนินงานด้านที่ช่วยให้ไฟ สู้ในการค้นหาและกู้ภัย.  อุปกรณ์เหล่านี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีที่มีอยู่ต่างๆแล้วตนเองไหลของข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อื่น ๆ .  ตัวอย่างตลาดปัจจุบันรวมถึงระบบเทอร์โมสมาร์ทและเครื่องซักผ้า / เครื่องอบผ้า ที่ใช้ Wi-Fi สำหรับการตรวจสอบระยะไกล นอกจากนี้พื้นที่มากมายเหลือเฟือของโปรแกรมใหม่ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอัตโนมัติที่จะขยายไปที่ Internet of things (IoT) ยังคาดว่าจะสร้างข้อมูลจำนวนมากจากสถานที่ที่มีความหลากหลายที่รวมอย่างรวดเร็วจึงช่วยเพิ่มความต้องการที่จะสร้างดัชนีที่ดีกว่าการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลดังกล่าว.
สำหรับผู้ที่ อยากเรียนรู้ Internet of things เบื้องต้น

เราขอแนะนำหลักสูตรแรก

หลักสูตรอบรม arduino

หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรม Arduino

1 ชุดคำสั่งทั่วไปที่ใช้ใน arduino

2 อินพุทเอาทพุทในบอร์ด

3 เขียนโปรแกรมสร้างฟังช์ชั่นใน arduino

4 เขียนโปรแกรมขับ LED , Array LED

5 รับค่าจาก switch , keypad

6 เขียนโปรแกรมออก LCD16x2 ,รับค่าจากสวิตซ์แล้วสั่งให้ LDCเปลี่ยนแปลง

7 การอ่าน ADC ค่าออก LCD

8 การเขียนโปรแกรม RF module

9 เขียนโปรแกรมติดต่อ GYRO , accelerometer , ADXL345, 335 MPU6050

10 อ่านค่าจาก sensor gyro แ

11 เขียนโปรแกรมอ่านค่าอุณภูมิ ออก LCD และ Serial Port

12 เขียนโปรแกรมโปรแกรมติดต่อ module DS1307 + relay module เขียนเป็นโปรแกรมตั้งเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยตั้งเป็นเวลา

13 ติดต่อ Drive motor l298+ ขับ SERVO

14 การติดต่อ internet ผ่าน internet  shield